Vitiněves

Obec Vitiněves leží cca 6 kilometrů jižně od Jičína. Vesnice se v základě skládá ze čtyř částí, jejichž názvy mohou připomínat části našeho hlavního města, Hradčan, Malé Strany, dvou domů v Letné (zbytek je v katastrálním území Nemyčevsi) a no a vlastní Vitiněvsi. Vše je zřetelné na mapce. Značka 3 značí umístění Obecního úřadu a značka 4 potom vlakovou zastávku. Ostatní informace o obci jsou můžete získat z oficiálních stránek obce.

 

 

Zázemí sboru

Zázemím našeho sboru je předně Hasičská zbrojnice. Je v ní garáž s dvěmi stáními, klubovnička a malý skládek pro různý materiál. V budově zbrojnice je i moštárna, ale tu si zpravuje zahrádkářská organizace.

 

Požární poplach je v obci vyhlašován pomocí veřejného rozhlasu, který zasahuje všechny části obce. Jako nouzové řešení lze použít romantickou zvoničku v blízkosti hasičské zbrojnice o kterou sbor, v rámci svých možností rovněž pečuje.