Informace o JPO Sboru dobrovolných hasičů Vitiněves

 

Jednotka požární ochrany obce Vitiněvsi se velmi široce prolíná se Sborem dobrovolných hasičů Vitiněves. Nejen, že se sborem sdílí veškerou techniku a hasičskou zbrojnici, ale zároveň všichni členi jednotky jsou zároveň členy sboru.

Jednotka má naštěstí pouze několik zásahů za rok, ale i tak je trvalá snaha o udržení všeho nezbytného pro okamžitou pomoc naším spoluobčanům. Z tohoto důvodu je pravidelně udržována technika a veškeré vybavení tak, aby byla zajištěna akceschopnost jednotky. K těmto pracím patří nejen údržba požární stříkačky, hadic, armatur a ostatního vybavení, ale i takové věci, jako je pravidelné zimní prohazování sněhu před hasičskou zbrojnicí.

 

Zásahy jednotky

srpen 2010

sání vody ze zatopeného sklepa a pomoc s úklidem škod v č.p. 22

dva členové jednotky provedli odsání vody ze sklepa a dále pomáhalo s úklidem a zajištěním majetku před další újmou

květen 2008

sání přívalové vody v Letné

pět členů jednotky provedlo odsání vody ze studně zatopené přívalovým deštěm

únor 2008

hašení drobného požáru na hřišti Na Husankách

dva členové SDH provedli jednoduchými hasebními prostředky hašení požáru pohovky

březen 2006

pročištění „Malého mostu“ při jarní povodni

dva členi jednotky pročistily naplaveninami zanesené oblouky mostní kontrukce

                              

 

18.10.2010 (Ottík :-) Povodně, které se prohnyli severem čech jsme ve drobné míře zaznamenali i ve Vitiněvsi. Hned první den intenzzivních srážek došlo k proniknutí vody do sklepních prostor domu č.p. 22. Družstvo JPO provedlo odčerpání vody, zajištění majetku před dalším zatopením, odklizení vodou zasasaženého uhlí a přípravu pro další svépomocné odčerpávání vody majitelem domu..

 

 

21.5.2008 – Hasiči radí jak se chovat při mimořádných událostech. Seriál krátkých filmů s názvem "Štěstí přeje připraveným" natočili odborníci z Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč ve spolupráci s Generálním ředitelstvím HZS ČR. Jednotlivá videa můžete shlédnout na http://www.hzs-zlkraje.cz/info/videoklip.htm

Převzato ze severu: pozary.cz

 

 

18.5.2008 - Přívalový déšť v noci z 18. na 19. května způsobil lokální povodeň v Letné (Malá Nemyčeves). Jednotka sboru dobrovolných hasičů Vitiněves byla požádána o sání vody z přívalem zaplavené studně. Pět členů jednotky provedlo odkrytí studně a odsání znečištěné vody. Zásah byl proveden velice pružně a po krátké době byl ukončen návratem zpět do hasičské zbrojnice.

Děkujeme panu Klomfarovi za zapůjčení traktoru, který umožnil rychlý transport techniky na místo zásahu.

 

 

            2.3.2008 – Včerejší den se Českou republikou prohnala větrná smršť Emma, která opět napáchla nemalé škody. V katastru obce Vitiněves naštěstí nedošlo k žádné události, která by si vyžádala zásah JSDHO. V průběhu dnešního dne by se řádění živlu mělo opakovat a proto zde uvádíme několik důležitých rad, jak se v obdobné situaci chovat.

 

Jak se připravit na vítr − rady hasičů

 

− Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek), které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně.

− Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa.

− Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy.

− Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s  překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli.

− Spadlých drátů elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte.

− Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředcích.

− Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem.

− Nepodceňujte předpovídanou situaci a nepřeceňujte vlastní síly, schopnosti a možnosti.

− Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.

− Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.

− Pokud je lidský život, zdraví, popřípadě majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150 v méně vážných případech se neostýchejte o pomoc požádat kohokoli z Vitiněvských hasičů.

Převzato z idnes.cz

 

 

26.1.2007 – Kalamita spojená s orkánem Kyrill, který se před několika dny prohnal Českou republikou si naštěstí nevyžádala jediný výjezd JSDH Vitiněves. Stejně tak škody v katastru obce, a tím i v našem operačním území, byly minimální. Všude to tak bohužel nebylo, podle zprávy tiskové mluvčí HZS Královehradeckého kraje por. Bc. Martiny Žahourkové vyjeli jednotky jednotlivých územních odborů k přibližně 450 případům. V celém České republice to potom dohromady bylo přibližně 4500 zásahů, na které bylo nasazeno téměř 20000 hasičů.

 

Počet zásahů hasičů Královéhradeckého kraje
od 18.1.(od 17.00 hod.) do 21.1. 2007

Územní odbor Trutnov - cca přes 150 zásahů

Územní odbor Náchod - cca 90 zásahů

Hradec Králové - cca 80 zásahů

Územní odbor Jičín - cca 70 zásahů

Územní odbor Rychnov nad Kněžnou - cca 60 zásahů